Verpleegkundigen in Baltimore brengen eerstelijnszorg naar de buurt

Verpleegkundigen in Baltimore brengen eerstelijnszorg naar de buurt

Om de gezondheidszorg toegankelijker te maken voor inwoners van Baltimore, is een groep verpleegkundigen begonnen van deur tot deur te gaan om eerstelijnszorg te bieden. Dit innovatieve initiatief is bedoeld om de kloof te dichten voor mensen die mogelijk geen toegang hebben tot traditionele medische voorzieningen. De verpleegkundigen controleren de bloeddruk, cholesterol en bloedsuikerspiegel van mensen, en bieden ook advies over voeding, beweging en geestelijke gezondheid. Ze kunnen indien nodig ook doorverwijzen naar andere gezondheidsdiensten. Dit programma is met name gericht op gemeenschappen met een lager inkomen en groepen met een hoog risico, zoals ouderen, alleenstaanden en daklozen. Door naar hen toe te gaan, kunnen verpleegkundigen hun gespecialiseerde zorg bieden zonder dat mensen lastige obstakels hoeven te overwinnen, zoals vervoer of kosten. Sinds de start van het programma hebben de verpleegkundigen honderden inwoners van Baltimore bezocht. Ze hebben vroegtijdige symptomen van chronische ziekten kunnen detecteren, advies kunnen geven over gezondheidsgedrag en mensen kunnen aansluiten bij passende zorg. “We proberen de gezondheidszorg naar de mensen toe te brengen”, zegt verpleegkundige Leslie Johnson. “We willen ervoor zorgen dat iedereen de ondersteuning krijgt die hij nodig heeft om gezond te blijven.” Inwoners van Baltimore hebben het initiatief met open armen ontvangen. “Ik ben zo dankbaar dat de verpleegkundigen naar mij toe kwamen”, zegt Barbara Jones, een 75-jarige wijkbewoner. “Ik wist niet dat ik een hoge bloeddruk had totdat ze het me vertelden.” Het programma heeft niet alleen positieve gevolgen voor de gezondheid van de gemeenschap, maar bevordert ook de gezondheidseducatie en empowerment. Door met mensen te praten over hun gezondheid, kunnen de verpleegkundigen mythes en misvattingen wegnemen, en mensen aanmoedigen om een gezonde levensstijl te omarmen. Het succes van het programma in Baltimore heeft tot interesse van andere steden geleid die hun eigen soortgelijke initiatieven overwegen. Het toont de kracht aan van innovatieve benaderingen om de gezondheidszorg toegankelijker te maken voor iedereen.Neighborhood Nursing: een innovatieve aanpak van eerstelijnszorg

Neighborhood Nursing: een innovatieve aanpak van eerstelijnszorg

Het Neighborhood Nursing-programma is een baanbrekende aanpak van eerstelijnszorg die wordt gemodelleerd naar een succesvol programma in Costa Rica. Het programma richt zich op het bieden van gratis gezondheidscontroles en preventieve zorg aan mensen waar ze wonen, ongeacht hun verzekeringsstatus.

Uitdagingen van eerstelijnszorg in de VS

In de VS wordt eerstelijnszorg vaak verwaarloosd, wat leidt tot hogere kosten en slechtere gezondheidsuitkomsten. In tegenstelling tot andere ontwikkelde landen besteedt de VS veel meer aan behandeling dan aan preventie.

De aanpak van Neighborhood Nursing

Neighborhood Nursing-teams bezoeken wekelijks appartementsgebouwen in Baltimore, een stad met een hoge mate van gezondheidsachterstand. Verpleegkundigen en gemeenschapsgezondheidswerkers bieden controles aan, screenen mensen op chronische aandoeningen en verbinden hen met zorg en sociale diensten.

Gevalsstudie: Raquel Richardson

Raquel Richardson, een appartementsbewoner, kreeg in februari een gratis bloeddrukcontrole aangeboden door Neighborhood Nursing. Haar hoge bloeddruk werd ontdekt door verpleegster Tiffany Riser, die haar onmiddellijk naar een medicijn verwees en voorlichtingsmateriaal over voeding verstrekte. Richardsons bloedruk verbeterde binnen enkele weken en blijft gezond.

Uitbreiding en impact

Het Neighborhood Nursing-programma wil tegen 2025 uitbreiden naar vier buurten. Tot nu toe heeft het programma de tevredenheid van de gemeenschap verbeterd en mensen geholpen hun eigen gezondheid te beheren.

Een holistische aanpak

Neighborhood Nursing streeft ernaar om meer te zijn dan alleen een leverancier van gezondheidscontroles. Het programma werkt samen met de gemeenschap om problemen op te lossen, zoals het creëren van een wekelijkse buurtwandelgroep om de lichaamsbeweging en het sociale welzijn te vergroten.

Belangrijkste conclusies

Neighborhood Nursing is een innovatief model dat een holistische benadering van eerstelijnszorg biedt. Het programma heeft het potentieel om de gezondheid van individuen en gemeenschappen te verbeteren door preventieve zorg gemakkelijk toegankelijk te maken, de vertrouwensrelatie tussen patiënten en zorgverleners te versterken en de gemeenschap zelf te betrekken.Verpleegkundigen van de afdeling spoedeisende hulp van het University of Maryland Medical Center gaan van deur tot deur in Baltimore om eerstelijnszorg naar de hele buurt te brengen. Het mobiele gezondheidsteam van het ziekenhuis, dat bestaat uit verpleegkundigen, studenten en gemeenschapsgezondheidswerkers, bezoekt huizen in wijken met een laag inkomen en een hoge criminaliteit om diensten aan te bieden zoals: * Controle op bloeddruk en bloedsuiker * Vaccinaties * Advies over gezond leven en chronische ziekten * Verwijzingen naar sociale diensten en geestelijke gezondheidszorg Het doel van het programma is om barrières voor de gezondheidszorg weg te nemen en mensen te helpen toegang te krijgen tot de zorg die ze nodig hebben, ongeacht hun inkomen of verzekeringsstatus. “We weten dat er veel mensen in onze gemeenschap zijn die geen toegang hebben tot reguliere gezondheidszorg”, zegt verpleegkundig directeur Sarah Munro. “We hopen met dit programma de kloof in de gezondheidszorg te dichten en de gezondheid en het welzijn van onze hele gemeenschap te verbeteren.” Het programma is pas een paar maanden bezig, maar het heeft al een positief verschil gemaakt in het leven van mensen. “Ik ben zo dankbaar voor dit programma”, zegt bewoner Mary Jones. “Ik heb al jaren last van hoge bloeddruk, maar ik heb geen geld voor een dokter. Nu kan ik mijn bloeddruk laten controleren en krijg ik advies over hoe ik mijn gezondheid kan verbeteren.” Het programma wordt gefinancierd door een subsidie van de Centers for Medicare & Medicaid Services.In+Baltimore+gaan+verpleegkundigen+van+deur+tot+deur+om+eerstelijnszorg+naar+de+hele+buurt+te+brengen
In+Baltimore+gaan+verpleegkundigen+van+deur+tot+deur+om+eerstelijnszorg+naar+de+hele+buurt+te+brengen
In+Baltimore+gaan+verpleegkundigen+van+deur+tot+deur+om+eerstelijnszorg+naar+de+hele+buurt+te+brengen
In+Baltimore+gaan+verpleegkundigen+van+deur+tot+deur+om+eerstelijnszorg+naar+de+hele+buurt+te+brengen
In+Baltimore+gaan+verpleegkundigen+van+deur+tot+deur+om+eerstelijnszorg+naar+de+hele+buurt+te+brengen
In+Baltimore+gaan+verpleegkundigen+van+deur+tot+deur+om+eerstelijnszorg+naar+de+hele+buurt+te+brengen
In+Baltimore+gaan+verpleegkundigen+van+deur+tot+deur+om+eerstelijnszorg+naar+de+hele+buurt+te+brengen
In+Baltimore+gaan+verpleegkundigen+van+deur+tot+deur+om+eerstelijnszorg+naar+de+hele+buurt+te+brengen
In+Baltimore+gaan+verpleegkundigen+van+deur+tot+deur+om+eerstelijnszorg+naar+de+hele+buurt+te+brengen
In+Baltimore+gaan+verpleegkundigen+van+deur+tot+deur+om+eerstelijnszorg+naar+de+hele+buurt+te+brengen
In+Baltimore+gaan+verpleegkundigen+van+deur+tot+deur+om+eerstelijnszorg+naar+de+hele+buurt+te+brengen
In+Baltimore+gaan+verpleegkundigen+van+deur+tot+deur+om+eerstelijnszorg+naar+de+hele+buurt+te+brengen
In+Baltimore+gaan+verpleegkundigen+van+deur+tot+deur+om+eerstelijnszorg+naar+de+hele+buurt+te+brengen
In+Baltimore+gaan+verpleegkundigen+van+deur+tot+deur+om+eerstelijnszorg+naar+de+hele+buurt+te+brengen
In+Baltimore+gaan+verpleegkundigen+van+deur+tot+deur+om+eerstelijnszorg+naar+de+hele+buurt+te+brengen
In+Baltimore+gaan+verpleegkundigen+van+deur+tot+deur+om+eerstelijnszorg+naar+de+hele+buurt+te+brengen
In+Baltimore+gaan+verpleegkundigen+van+deur+tot+deur+om+eerstelijnszorg+naar+de+hele+buurt+te+brengen
In+Baltimore+gaan+verpleegkundigen+van+deur+tot+deur+om+eerstelijnszorg+naar+de+hele+buurt+te+brengen
In+Baltimore+gaan+verpleegkundigen+van+deur+tot+deur+om+eerstelijnszorg+naar+de+hele+buurt+te+brengen
In+Baltimore+gaan+verpleegkundigen+van+deur+tot+deur+om+eerstelijnszorg+naar+de+hele+buurt+te+brengen
In+Baltimore+gaan+verpleegkundigen+van+deur+tot+deur+om+eerstelijnszorg+naar+de+hele+buurt+te+brengen
In+Baltimore+gaan+verpleegkundigen+van+deur+tot+deur+om+eerstelijnszorg+naar+de+hele+buurt+te+brengen
In+Baltimore+gaan+verpleegkundigen+van+deur+tot+deur+om+eerstelijnszorg+naar+de+hele+buurt+te+brengen

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *